Zekat

Sunday, January 11th, 2015

Šta je to zekat?

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza koja nas određuje kao muslimane, označava čišćenje imetka od nečistoća kao pripreme za njegov rast, napredak i uvećavanje.

Negirati zekat, kao strogu vjersku obavezu, znači izlazak iz vjere, a ne davanje zekata za osobu koja ga je dužna dati, prestavlja veliki grijeh koji podrazumjeva kako dunjalučku tako i ahiretsku kaznu i udaljava od Allahove dž.š. milosti.

 

Uvjeti za obaveznost davanja zekata

  • Biti musliman;
  • Posjedovati puno vlasništvo (u dunjalučkom smislu) nad imovinom iz koje se izdvaja zekat;
  • Biti umno zdrav i slobodan;
  • Posjedovati imovinu u vrijednosti nisaba ili više od toga;

Kako obračunati iznos zekata?

Obračunavanje zekata vrši se po tačno određenim pravilima, propisanim posebno za svaku od više vrsta imovine koja podliježe davanju zekata.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.